Aktuella kampanjer | Se alla

10 % PÅ DITT FÖRSTA KÖP | Registrera dig

Vi har utökat vår returrätt till 90 dagar

Fri leverans över 350 kr

Köpvillkor

 • 1. ALLMÄNT


  1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.postery.com/se och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Postery AB, organisationsnummer 559128-6405 (”Postery”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Postery framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.  

  1.2 För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Postery accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Postery förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

  1.3 Postery reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Postery har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Postery naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Postery fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Postery ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.  

  1.4 Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Postery eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Postery.  

 • 2. AVTAL OCH BESTÄLLNING


  2.1 För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Postery:s Integritetspolicy, se här.  

  2.2 Ett avtal om köp ingås först när Postery bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Postery per e-post. Postery uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Postery:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Postery. Om beställningen återkallas så kommer Postery att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen. 

 • 3. KUNDUPPGIFTER MM.


  3.1 När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Postery:s behandling av personuppgifter finns i Postery:s Integritetspolicy.   

  3.2 Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Postery om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

  3.3 Om Postery misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Postery rätt att stänga av dig. Postery har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

 • 4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING


  4.1 Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat..   

  4.2 Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Sajten här. Postery har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Postery. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Postery eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Postery förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

 • 5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN


  Postery kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Postery i samband med kampanjen. Postery förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 • 6. LEVERANS OCH TRANSPORT


  6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Postery skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Postery:s leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

  6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

  6.3 Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och sändningsnummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Postery rätt att debitera dig en avgift på 150 kr.

 • 7. ÅNGERRÄTT


  7.1 Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 90 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Postery detta inom 90 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

  7.2 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen. Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
  (a)
  varor som har förseglats och inte kan återlämnas på grund av brutet skydd. T.ex. ramar, som innehar en skyddande ytterplast på glaset som inte går att ersätta.

  7.3 Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Postery på det sätt som anges här. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

  7.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Du en returkostnad på 50 kr och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Postery. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Postery enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten, du finner dessa här.

  7.5 När Du ångrar ditt köp betalar Postery tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Postery erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Postery rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

  7.6 Postery betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Postery tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Postery får dock vänta med återbetalningen tills Postery tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 • 8. GARANTI OCH REKLAMATION


  8.1 Vissa av Postery:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

  8.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Postery så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

  8.3 Postery står för returfrakten för godkända reklamationer.

  8.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Postery att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Postery strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Postery mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Postery förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Postery riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 • 9. LÄNKAR


  Postery kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Postery:s kontroll, och webb-platser utanför Postery:s kontroll kan länka till Sajten. Även om Postery försöker säkerställa att Postery enbart länkar till webbplatser som delar Postery:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Postery inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

 • 10. FORCE MAJEURE


  Postery ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Postery inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Postery dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Postery rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 • 11. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN


  Postery förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Postery har informerat dig om ändringarna. Postery rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 • 12. OGILTIGHET


  Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 • 13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST


  13.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Postery:s kundtjänst.

  13.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Postery:s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

  Vid eventuell tvist följer Postery beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

  13.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

 • 14. Företagsinformation


  Support: help@postery.com

  Postery AB
  Drottninggatan 5
  41114 Gothenburg
  Sverige

  Organisationsnummer: 559128-6405
  Momsnummer: SE559128640501
  Registrerad i Sverige