FSC Forest Week

Vi är glada över att årligen delta i FSC Forest Week. Kampanjen drivs av Forest Stewardship Council (FSC) och lyfter fram värdet av skogar och hur val av hållbart producerade produkter kan bidra till att skapa motståndskraftiga skogar för framtiden.

Temat för kampanjen detta år är “Välj skogen. Välj FSC.” Genom att välja FSC-certifierade produkter hjälper du till att skydda skogar och allt liv de upprätthåller.

Skogar spelar en nyckelroll för att bekämpa klimatförändringar och stödja biologisk mångfald. Många produkter och dagliga nödvändigheter kommer från skogen. Därför främjar FSC hållbar skogsförvaltning så att skog och människor kan frodas. FSC tillhandahåller världens mest pålitliga skogscertifieringssystem och anförtrodda av icke-statliga organisationer, företag och konsumenter för att hjälpa till att skydda friska, härdiga skogar för alla, för alltid.

Vi är stolta över att stödja en hållbar skötsel av världens skogar genom att sälja alla våra posters på FSC MIX-certifierat papper. Även bakstyckena på våra aluminiumramar är FSC MIX certifierade. Under FSC Forest Week kommer vi att fira vårt engagemang för skog och uppmuntra våra kunder att vårda naturen och dess skogar.

För mer information besök www.fsc.org