Obecne kampanie | Zobacz wszystko

10% ZNIŻKI NA ZAMÓWIENIE | ZAPISZ SIĘ

Przedłużyliśmy naszą politykę zwrotów o 90 dni

Skorzystaj i bezpłatnej dostawy powyżej 200 PLN

Regulamin

 • 1. TŁO


  1.1 Niniejsze warunki („Warunki ogólne”) maja zastosowanie, kiedy jako konsument („Klient) składasz zamówienie na www.postery.com i powiązanych stronach, („Strona internetowa”). Umowa zostaje zawarta między tobą a Postery AB, spółka nr org. SE559128640501 („Postery”). Szczegółowe informacje kontaktowe i inne informacje na temat Postery są podane na Stronie internetowej. Warunki ogólne maja zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

  1.2 Klient musi mieć co najmniej 18 lat, aby zamówić za pośrednictwem Strony internetowej. Postery nie akceptuje, zgodnie z prawem szwedzkim, żadnych zakupów na kredyt przez osoby poniżej 18 roku życia. Postery zastrzega sobie prawo do odmowy lub zmiany zamówienia Klienta (np. jeśli Klient podał nieprawidłowe dane osobowe lub/i posiada jakikolwiek zapis niepłacenia długu).

  1.3 Postery nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wyprzedania produktów, ani za błędy wizerunkowe lub typograficzne na Stronie internetowej, np błędy w opisie produktu czy specyfikacji technicznej, niewłaściwe ceny i korekcje cen (takie jak zmiana cen u dostawców, zmiany kursu walut) czy za błędną informację dotyczącą stanu magazynowego produktu. Postery ma zawsze prawo poprawić taki błąd, aby zmienić czy uaktualnić informację. Jeśli podana została niewłaściwa cena za produkt zamówiony przez Klienta, Postery naturalnie powiadomi o tym Klienta i poczeka na zatwierdzenie przez Klienta zmienionej ceny przed kontynuowaniem procesu realizacji zamówienia przez Postery. Wszystkie obrazy na Stronie internetowej będą traktowane wyłącznie jako ilustracje. Takie ilustracje nie gwarantują odtworzenia ilości produktów, które Klient otrzyma, ani dokładnego wyglądu, funkcji lub pochodzenia produktu. Postery nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje dostarczone przez strony trzecie na Stronę internetową.

  1.4 Strona internetowa i jej treści są własnością Postery lub jego licencjodawców. Informacje te są chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i marketingu. Oznacza to, że znaki towarowe, nazwy firm, nazwy produktów, obrazy i grafiki, projekt, layout i informacje o produktach, usługach i innych treściach nie mogą być kopiowane ani używane bez uprzedniej pisemnej zgody Postery.

 • 2. UMOWA I ZAMÓWIENIA


  2.1 Aby złożyć zamówienie za pomocą Strony Internetowej, Klient musi zaakceptować Warunki ogólne. Akceptując Warunki ogólne, Klient zobowiązuje się do przestrzegania Warunków ogólnych w całości i potwierdza, że zapoznał się z informacjami o danych osobowych i plikach cookie oraz wyraża zgodę na korzystanie z nich zgodnie z Polityką Prywatności Postery.

  2.2 Umowa zakupu jest zawarta, gdy Postery potwierdzi zamówienie Klienta, a Klient otrzymał potwierdzenie zamówienia od Postery za pośrednictwem poczty elektronicznej. Postery zachęca Klienta do zapisania potwierdzenia zamówienia dla przyszłych kontaktów z obsługą klienta Postery odnośnie zamówienia. Klient ma prawo anulować swoje zamówienie do czasu jego potwierdzenia przez Postery. Jeśli zamówienie zostanie anulowane, Postery zwróci wszelkie wpłaty dotyczące zamówienia dokonane przez Klienta lub firmę obsługującą jego kartę płatniczą lub kredytową.

 • 3. DANE KLIENTA ITD.


  3.1 Podczas wizyty w postery.com i przeprowadzenia zakupu Postery przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapewnienia jak najlepszej strony dla Ciebie i wypełnienia umowy zakupu. Potwierdzasz, że wprowadzone informacje są dokładne i kompletne oraz że wszelkie niedokładne lub niekompletne informacje są twoim odpowiedzialnością. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Postery można znaleźć w Polityce prywatności Postery.   

  3.2 Klient zobowiązuje się dbać o to, że nikt, z wyjątkiem Klienta, nie korzysta z danych logowania Klienta. Klient nie może ujawnić swojej nazwy użytkownika ani hasła żadnej osobie i zapewnia, że wszelka dokumentacja zawierająca informacje o nazwie użytkownika i haśle jest przechowywana w taki sposób, aby osoby nieupoważnione nie mogły uzyskać dostępu do tych informacji. Klient niezwłocznie powiadomi Postery, jeśli podejrzewa, że jakakolwiek nieupoważniona osoba uzyskała dostęp do hasła Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie zakupy dokonane za pomocą danych logowania Klientów, jeśli Klient nie dostarczył takiego powiadomienia.

  3.3 Jeśli Postery podejrzewa, że Klient nadużywa swojego konta użytkownika lub jego danych logowania lub w inny sposób narusza Ogólne Warunki, Postery ma prawo zablokować Dostęp Klienta do konta użytkownika. Postery jest ponadto uprawniony do przypisania klientowi nowych danych logowania.

 • 4. CENY, OPŁATY I PŁATNOŚCI


  4.1 Ceny podane w Serwisie mają zastosowanie do zamówień złożonych w Serwisie. Wszystkie ceny są podane w złoty polski (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają opłat za płatności i wysyłki, które są podawane oddzielnie

  4.2 Klient może zapłacić za swój zakup w sposób określony w Serwisie. Przeczytaj więcej o naszych różnych opcjach płatności i rabatach tutaj. Postery ma prawo obciążyć Klienta już w związku z zamówieniem, chyba że fakturowanie lub podobna metoda płatności została wybrana przez Klienta i zatwierdzona przez Postery. Po dokonaniu fakturowania lub częściowej płatności Postery lub jej partnerzy mogą uzyskać informację kredytową od strony trzeciej. W takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany. Postery zastrzega sobie prawo do nieoferowania wszystkich metod płatności przez cały czas, alternatywnie zmiany metody płatności, jeśli w momencie realizacji zamówienia, wybrana przez Klienta metoda płatności nie działa z jakichkolwiek powodów. Prosimy pamiętać, że ograniczenia dostępnych metod płatności są określone na Stronie internetowej.

 • 5. OFERTY SPECJALNE


   Postery może od czasu do czasu przedstawiać na Stronie internetowej specjalne oferty, które mogą mieć korzystniejsze warunki niż te określone w niniejszych Warunkach Ogólnych, np. odnośnie płatności czy przedłużonego okresu zwrotów. Warunki te będą miały zastosowanie przez cały czas trwania oferty specjalnej oraz w odniesieniu do konkretnych produktów określonych przez Postery w związku ofertą specjalną. Postery zastrzega sobie prawo do wycofania takich ofert specjalnych w dowolnym momencie. Po rozwiązaniu lub wycofaniu oferty specjalnej niniejsze Ogólne Warunki stosuje się bez żadnych zmian. Wszelkie oferty na konkretne produkty na Stronie internetowej są ważne tylko przez ograniczony czas i do momentu, gdy produkty zostaną wyprzedane.

 • 6. DOSTAWA I WYSYŁKA


  6.1 Produkty w magazynie są zwykle dostarczane w ciągu kilku dni roboczych określonych na Stronie internetowej. O ile nie uzgodniono inaczej (np. w związku z rezerwacją produktów, które nie są dostępne w magazynie), dostawa zostanie dokonana nie później niż 30 dni roboczych po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Postery. Dalsze informacje na temat dostawy produktów postery i warunków dostawy są określone tutaj. 

  6.2 Przewidywany czas dostawy jest określony w potwierdzeniu zamówienia, przy kasie i/lub na aktualnej stronie produktu na Stronie internetowej. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej i jeśli dostawa jest opóźniona o więcej niż 30 dni roboczych i nie jest to spowodowane przez ciebie jako Klienta, masz prawo do anulowania zakupu.

  6.3 Jeśli paczka ma zostać odebrana w określonym punkcie dostawy, Klient musi to zrobić to w terminie określonym w powiadomieniu. Paczki zwykle mają być odebrane osobiście z ważnym dokumentem identyfikacyjnym i numerem zamówienia. Klient otrzyma powiadomienie o dostarczeniu z informacją, kiedy i gdzie paczka ma być odebrana lub dostarczona. Powiadomienie może być dokonane pocztą elektroniczną, zwykłą pocztą, a jeśli Klient podał numer telefonu komórkowego, również telefonicznie lub SMS-em. Postery ma prawo obciążyć Klienta opłatą w wysokości 90 PLN, jeśli paczka nie zostanie odzyskana.

 • 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


  7.1 Przy zakupie produktów na Stronie internetowej Klient ma 90-dniowy okres odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. Oznacza to, że Klient ma prawo do anulowania zakupu poprzez powiadomienie Postery w terminie 90 dni od dnia otrzymania przez Klienta lub jego przedstawiciela zamówionego produktu (okres odstąpienia od umowy).

  7.2 W związku z zamówieniem produktu, dla którego prawo odstąpienia nie ma zastosowania, Klient otrzyma jasne informacje. Jeśli produkt został zapieczętowany, Klient nie może złamać pieczęci, jeśli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy wygasa w związku, kiedy Klient złamie pieczęć. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących rodzajów produktów:
  (a)
   towary, które zostały zaplombowane i nie mogą zostać zwrócone z powodu uszkodzonego zabezpieczenia. Np. ramy, które mają ochronny zewnętrzny plastik na szkle, którego nie można wymienić.

  7.3 Jeśli Klient chce anulować zakup, musi przed upływem okresu karencji, wysłać wyraźną wiadomość do Postery w określony sposób tutaj. Klient musi podać w wiadomości swoje nazwisko, adres i inne istotne informacje, takie jak numer zamówienia, numer faktury oraz nazwę produktu. Jeżeli Klient woli nie korzystać z powyższego sposobu wiadomości, klient może skorzystać ze standardowego formularza prawa do odstąpienia od umowy oferowanego przez Krajową Radę Polityki Konsumenckiej.

  7.4Jeśli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zapłaci za zwrot kosztów wysyłki w wysokości 20 PLN i jest odpowiedzialny za stan produktu po jego otrzymaniu i podczas wysyłki zwrotnej. Produkt powinien być zwrócony w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Postery o zwrocie produktu. Produkt należy wysłać dobrze zapakowany, w dobrym stanie oraz w oryginalnym pudełku i/lub opakowaniu. Wszelkie zwroty musza być wysłane do Postery zgodnie z metodami i wskazówkami określonymi na Stronie internetowej, które można znaleźć  tutaj.  W zależności od miejsca dostawy, klienci mogą podlegać dodatkowym opłatom związanymi z otrzymaniem paczki. Opłaty te obejmują cła i opłaty celne, podatki VAT/ lokalne podatki itp. Powyższe opłaty są wyłączną odpowiedzialnością klienta/kupującego, nawet w przypadku przymusowego zwrotu, tj. przed dostawa paczki do klienta. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, skontaktuj się pilnie z naszym zespołem obsługi klienta.

  7.5 Gdy Klient anuluje swój zakup, Postery zwróci kwotę, którą Klient zapłacił za produkt, po odliczeniu kosztów wysyłki. Wszelkie dodatkowe koszty wysyłki wynikające z wyboru przez Klienta innej formy dostawy niż standardowa dostawa oferowana przez Postery nie są objęte refundacją. Po zwrocie części zamówienia koszty wysyłki nie zostaną zwrócone. Postery ma prawo do odliczenia od kwoty podlegającej zwrotowi, kwoty która odpowiada amortyzacji wartości produktu w porównaniu z jego pierwotną wartością, jeżeli taka amortyzacja jest spowodowana tym, że Klient korzystał z produktu w większym stopniu niż jest to konieczne do określenia jego funkcji lub właściwości.

  7.6 Postery zwróci kwotę bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której Postery otrzymał powiadomienie klienta o anulowaniu. Jednak postery może opóźnić wpłatę do czasu otrzymania przez Postery produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu zwrotu produktu, np. potwierdzenia wysyłki. Spłata na rzecz Klienta zostanie dokonana metodą płatności wybraną przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej lub jeśli istnieje jakikolwiek sprzeciw co do takiej płatności.

 • 8. GWARANCJA I REKLAMACJE


  8.1 Niektóre produkty z kategorii plakatów mogą być objęte gwarancją. Informacje o jakimkolwiek okresie gwarancji i specjalnych warunkach gwarancji dla każdego produktu, są określone na Stronie internetowej lub w niniejszych Warunkach Ogólnych. Gwarancje na produkty obejmą jedynie oryginalne wady produkcyjne i w związku z tym nie obejmują żadnych wad wynikających z lub po jakichkolwiek zmianach funkcji i wyglądu produktu dokonanych przez Klienta, np. przebudowy, modernizacji czy innych zmian dokonanych w produkcie. Potwierdzenie zamówienia Klienta jest zaświadczeniem gwarancyjnym.

  8.2 Prawo do złożenia reklamacji odnosi się do produktów wadliwych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony konsumentów. Każdy Klient, który chce skorzystać z prawa do złożenia reklamacji za jakikolwiek zamówiony produkt, powinien skontaktować się z Postery, tak szybko, jak to możliwe po wykryciu wady, korzystając z danych kontaktowych zawartych na Stronie internetowej.

  8.3 Postery poniesie koszt frachtu zwrotnego przy wszelkich zatwierdzonych reklamacjach.

  8.4 Po zwrocie produktu, który jest przedmiotem reklamacji i jej zatwierdzeniu, Postery zwróci pieniądze Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony konsumenta. Postery stara się to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania skargi, ale może to być opóźnione w zależności od charakteru produktu. Postery zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej skargi, jeśli produkt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, nie okaże się wadliwy. W przypadku skarg Postery przestrzega wytycznych dostarczonych przez Krajową Radę Skarg Konsumenckich lub odpowiednich organów w innych krajach europejskich. W przypadku skarg Postery przestrzega wytycznych dostarczonych przez Krajową Radę Skarg Konsumenckich lub odpowiednie organy w innych krajach europejskich.

 • 9. LINKI


   Postery może udostępniać linki do innych stron internetowych poza kontrolą Postery i strony internetowe poza kontrolą Postery mogą dostarczać linki do Strony internetowej Postery. Nawet jeśli Postery stara się zagwarantować, że udostępnia tylko linki do stron internetowych, które stosują podobne zasady ochrony danych osobowych i przepisy bezpieczeństwa jak Polityką Prywatności Postery, Postery nie ponosi odpowiedzialności za ochronę lub poufność informacji lub danych osobowych, które Klient udostępnia na innych stronach internetowych. Klient powinien być ostrożny i zapoznać się z przepisami dotyczącymi danych osobowych mającymi zastosowanie do rzeczywistej strony internetowej.

 • 10. SIŁA WYŻSZA


   Postery nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Postery, np. generalny konflikt na rynku pracy, wojna, pożar, podpalenie, atak terrorystyczny, zmiana porządku rządowego, problemy techniczne, defekty w komunikacji energetycznej, komputerowej, telekomunikacji i innej komunikacji oraz zakłóceń lub opóźnień w usługach poddostawców spowodowanych powyższymi przyczynami. Takie okoliczności skutkują zwolnieniem z odszkodowań i innych działań. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Postery poinformuje o tym Klienta zarówno na początku, jak i na końcu zaistniałej sytuacji. Jeśli sytuacja trwa dłużej niż dwa miesiące, zarówno Klient, jak i Postery mają prawo do rozwiązania zakupu ze skutkiem natychmiastowym.

 • 11. ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW


   Postery zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków ogólnych w każdym czasie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków ogólnych będą publikowane na Stronie internetowej. Zmiany będą ważne po zaakceptowaniu przez Klienta Warunków ogólnych Warunków (poprzez nowy zakup lub podczas przeglądania Strony internetowej), alternatywnie 30 dni po poinformowaniu Klienta o zmianach przez Postery. Jednak Postery zaleca, aby Klient regularnie i na bieżąco aktualizował informacje na stronie internetowej, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach Warunków ogólnych.

 • 12. UNIEWAŻNIENIE


   Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez właściwy sąd, organ lub trybunał arbitrażowy, pozostała część tego postanowienia i wszystkie inne postanowienia pozostaną ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Wszelkie postanowienia uznane za nieważne lub niewykonalne zostaną zastąpione odpowiednimi wytycznymi prawnymi i poradami.

 • 13. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW


  13.1 Wszelkie spory będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze porozumienia po rozmowach z obsługą klienta Postery.

  13.2 Jeśli sporu nie można rozwiązać w drodze dyskusji z obsługą klienta Postery, ty, jako klient, możesz bezpośrednio składać skargi online za pośrednictwem Konsumenckiej Platformy Komisji Europejskiej do Rozstrzygania Sporów, którą można znaleźć pod następującym linkiem tutaj. Jeśli złożysz skargę za pośrednictwem tej platformy, twoje zgłoszenie zostanie automatycznie przekazane właściwemu organowi krajowemu odpowiedzialnemu za rozstrzyganie sporów. Organ ten skontaktuje się z nami i spróbuje rozwiązać spór bez udziału sądu. W każdym sporze Postery stosuje się do decyzji odpowiedniego Organu Rozstrzygania Sporów. tutaj. Jeśli złożysz skargę za pośrednictwem tej platformy, twoje zgłoszenie zostanie automatycznie przekazane właściwemu organowi krajowemu odpowiedzialnemu za rozstrzyganie sporów. Organ ten skontaktuje się z nami i spróbuje rozwiązać spór bez udziału sądu. W każdym sporze Postery stosuje się do decyzji odpowiedniego Organu Rozstrzygania Sporów.

  13.3 Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych Warunków ogólnych będą rozstrzygane zgodnie z punktem 13.2 powyżej lub ostatecznie przez sądy.

 • 14. Company information


  Support: help@postery.com

  Postery AB
  Drottninggatan 5
  41114 Gothenburg
  Sweden

  Company number: 559128-6405
  VAT number: SE559128640501
  Registered in Sweden