Gjeldende kampanjer | Vis alle

10 % RABATT PÅ BESTILLINGEN | Registrer deg

Avgifter og mva er inkludert på alle bestillinger

Vi har utvidet returperioden vår til 90 dager

Handle online for gratis levering over kr 500

Kjøpsvilkår

 • 1. BAKGRUNN


  1.1 Disse generelle vilkårene («generelle vilkår») gjelder når du som forbruker («kunden») legger inn en bestilling via www.postery.com og tilhørende sider («nettstedet»). Avtalen inngås mellom deg og Postery AB, organisasjonsnummer SE559128640501 («Postery»). Detaljerte kontaktopplysninger og annen informasjon om Postery ligger på nettstedet. De generelle vilkårene gjelder bare for kunder som er forbrukere.

  1.2 Kunden må være minst 18 år for å bestille via nettstedet. I samsvar med svensk lov aksepterer Postery ikke kredittkjøp for personer som er under 18 år. Postery forbeholder seg retten til å avvise eller endre en kundebestilling (f.eks. hvis kunden har oppgitt feilaktige personopplysninger og/eller har registrerte betalingsanmerkninger).

  1.3 Postery skal ikke holdes ansvarlig dersom produkter er utsolgt, og heller ikke for feil i bilder eller tekst på nettstedet, f.eks. feil i produktbeskrivelser eller tekniske spesifikasjoner, unøyaktige priser og prisjusteringer (f.eks. prisendringer fra leverandører, valutaendringer) eller feilaktige opplysninger om hvorvidt et produkt finnes på lager. Postery har rett til å korrigere slike feil og kan når som helst endre eller oppdatere informasjonen. Hvis det har vært oppgitt en feilaktig pris på et produkt som kunden har bestilt, skal Postery naturligvis varsle kunden om dette og avvente kundens godkjenning av den korrigerte prisen før Postery går videre med bestillingsprosessen. Alle bilder på nettstedet skal utelukkende anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner er ikke garantert å gjengi antallet produkter som kunden kommer til å motta, eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse. Postery er ikke ansvarlig for noe informasjon fra tredjeparter som er gjengitt på nettstedet.

  1.4 Nettstedet og alt dets innhold eies av Postery eller deres lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av lov om immaterielle rettigheter og markedsføringsloven. Det innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten Posterys skriftlige samtykke, som må innhentes på forhånd.

 • 2. KONTRAKT OG BESTILLINGER


  2.1 Kunden må akseptere de generelle vilkårene for å kunne legge inn en bestilling via nettstedet. Ved å akseptere de generelle vilkårene påtar kunden seg å overholde de generelle vilkårene i sin helhet og erkjenner at han/hun har lest informasjonen om personvern og informasjonskapsler og samtykker i bruken av dette i henhold til Posterys retningslinjer for personvern here

  2.2 En kjøpsavtale er inngått når Postery har bekreftet kundens bestilling, og kunden har mottatt en ordrebekreftelse fra Postery via e-post. Postery anbefaler kunden å lagre ordrebekreftelsen for eventuell fremtidig kontakt med Posterys kundeservice angående bestillingen. Kunden har rett til å kansellere bestillingen til den er blitt bekreftet av Postery. Hvis bestillingen kanselleres, refunderer Postery eventuelle betalinger kunden eller kundens kredittkortselskap har foretatt i tilknytning til bestillingen.

 • 3. KUNDEOPPLYSNINGER OSV.


  3.1 Når du besøker postery.com og kjøper noe, behandler Postery personopplysningene dine for å kunne gi deg det best mulig tilrettelagte nettstedet og oppfylle kjøpsavtalen. Du bekrefter at opplysningene du har oppgitt, er korrekte og fullstendige, og at eventuelle feilaktige eller ufullstendige opplysninger er ditt ansvar. Informasjon om Posterys behandling av personopplysninger finner du i Posterys retningslinjer for personvern.

  3.2 Kunden påtar seg å sørge for at ingen andre enn kunden bruker kundens påloggingsinformasjon. Kunden skal ikke gjøre brukernavnet og passordet tilgjengelig for noen annen person og skal sikre at all dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares på en slik måte at uautoriserte personer ikke får tilgang til disse opplysningene. Kunden skal uten unødig opphold varsle Postery ved mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til kundens passord. Dersom kunden ikke har varslet om dette, er kunden ansvarlig for alle kjøp som foretas med kundens påloggingsinformasjon.

  3.3 Hvis Postery mistenker at kunden misbruker sin kundekonto eller påloggingsinformasjon eller på annen måte bryter de generelle vilkårene, har Postery rett til å sperre kundens tilgang til brukerkontoen. Postery har i tillegg rett til å tildele kunden ny påloggingsinformasjon.

 • 4. PRISER, GEBYRER OG BETALING


  4.1 De oppgitte prisene på nettstedet gjelder bestillinger som legges inn på nettstedet. Alle priser er i norske kroner (NOK) og inkluderer MVA. Prisene inkluderer ikke betalings- og fraktgebyrer, som er oppgitt separat.

  4.2 Kunden kan betale for kjøpet på den måten som er beskrevet på nettstedet. Les mer om våre forskjellige betalingsalternativer og rabatter her. Postery har rett til å belaste kunden allerede i tilknytning til bestillingen, med mindre fakturering eller en lignende betalingsmåte er valgt av kunden og godkjent av Postery. Ved fakturering eller delbetaling kan Postery eller deres samarbeidspartnere innhente kredittvurdering fra en tredjepart. Kunden blir i så fall informert om dette. Postery forbeholder seg retten til ikke å tilby enhver betalingsmåte til enhver tid, og til å endre betalingsmåte hvis kundens valgte betalingsmåte ikke fungerer, uansett årsak, på tidspunktet for gjennomføringen av bestillingen. Vær oppmerksom på at begrensninger på tilgjengelige betalingsmåter er beskrevet på nettstedet.

 • 5. SPESIALTILBUD


  Postery kan fra tid til annen komme med spesialtilbud på nettstedet med gunstigere vilkår enn dem som er beskrevet i disse generelle vilkårene, for eksempel med hensyn til betaling eller utvidet angrerett. Slike vilkår vil gjelde for varigheten av spesialtilbudet og for de bestemte produktene som er angitt av Postery i den forbindelse. Postery forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake slike spesialtilbud. Ved opphør eller tilbaketrekking av et spesialtilbud skal disse generelle vilkårene gjelde uten endringer. Eventuelle tilbud på bestemte produkter på nettstedet er gyldige bare i et begrenset tidsrom og til produktene er utsolgt.

 • 6. LEVERING OG FRAKT


  6.1 Produkter på lager leveres normalt innen det antallet virkedager som er angitt på nettstedet. Med mindre annet er avtalt (f.eks. i forbindelse med reservasjon av produkter som ikke finnes på lager) skal leveringen skje senest 30 arbeidsdager etter at Postery har bekreftet bestillingen skriftlig gjennom ordrebekreftelsen. Mer informasjon om Posterys levering av produkter og vilkårene for levering finner du her.

  6.2 Forventet leveringstid er angitt i ordrebekreftelsen, ved kassen og/eller på den aktuelle produktsiden på nettstedet. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt og hvis en leveranse er forsinket utover 30 virkedager og det ikke skyldes deg som kunde, har du rett til å oppheve kjøpet.

  6.3 Hvis en pakke skal hentes på et gitt utleveringssted, skal kunden gjøre dette innen den tidsfristen som er angitt i leveransemeldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Kunden får et varsel om leveransen der det står når og hvor pakken skal hentes eller mottas. Varselet skal gis via e-post, vanlig post og hvis kunden har oppgitt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Postery har rett til å ilegge kunden et gebyr på 200 kr hvis pakken ikke blir hentet.

 • 7. ANGRERETT


  7.1 Ved kjøp av produkter på nettstedet har kunden 90 dagers angrerett i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Det betyr at kunden har rett til å oppheve ethvert kjøp ved å varsle Postery om dette innen 90 dager fra det tidspunktet da kunden eller dennes representant mottok det bestilte produktet (angrefristen).

  7.2 Ved bestilling av et produkt som angreretten ikke gjelder for, blir kunden klart informert. Hvis et produkt er forseglet, kan kunden ikke benytte seg av angreretten dersom forseglingen brytes. Angreretten opphører i det øyeblikket kunden bryter forseglingen. Angreretten gjelder ikke følgende typer produkter:
  (a)
  varer som har vært forseglet og ikke er returnerbare på grunn av brutt forsegling. For eksempel rammer, som har et beskyttende lag av plast over glasset, som ikke kan tas av og på.

  7.3 Hvis kunden ønsker å angre et kjøp, skal kunden innen utgangen av angrefristen sende en tydelig melding til Postery på den måten som beskrives her. I meldingen skal kunden oppgi navn, adresse og andre relevante opplysninger, for eksempel ordrenummer, fakturanummer og navnet på produktet. Hvis kunden foretrekker ikke å bruke den alternative meldingen ovenfor, kan kunden bruke Skjema om angrerett fra Barne- og familiedepartementet.

  7.4 Hvis kunden benytter seg av angreretten, skal kunden betale returgebyret på 60 kr og er ansvarlig for produktets tilstand etter at kunden har mottatt produktet og under returfrakten. Produktet skal returneres innen 14 dager fra datoen da Postery ble varslet om at kunden benytter seg av angreretten. Produktet skal være i god stand og sendes omhyggelig innpakket i originalesken og/eller originalemballasjen. Alle returer skal sendes Postery i samsvar med metodene og retningslinjene som er beskrevet på nettstedet, og som du finnerher. Avhengig av bestemmelsessted kan kunder bli ilagt ytterligere avgifter for å motta pakken de har bestilt. Slike avgifter inkluderer toll, MVA, lokale avgifter osv. De nevnte avgiftene ovenfor er utelukkende kundens/kjøperens ansvar, også ved tvungen retur, det vil si før pakken utleveres til kunden. Kontakt vårt kundeserviceteam hvis du trenger mer informasjon om dette.

  7.5 Når kunden opphever et kjøp, refunderer Postery beløpet kunden har betalt for produktet, fratrukket fraktkostnadene. Eventuelle ekstra fraktkostnader som skyldes at kunden har valgt en annen leveringsmåte enn standard leveringsmåte som tilbudt av Postery, refunderes ikke. Ved retur av en del av en bestilling refunderes ikke fraktkostnadene. Postery har rett til å trekke fra en sum fra beløpet som skal refunderes, tilsvarende produktets verdireduksjon sammenlignet med produktets opprinnelige verdi, dersom og i den grad denne verdireduksjonen skyldes kundens håndtering av produktet utover det som har vært nødvendig for å fastslå dets funksjon eller egenskaper.

  7.6 Postery skal betale tilbake returbeløpet uten unødig opphold og ikke senere enn 14 dager fra datoen da Postery mottok kundens varsel om benyttelse av angreretten. Postery kan imidlertid utsette tilbakebetalingen til Postery har mottatt produktet, eller til kunden har fremlagt dokumentasjon på at produktet er blitt returnert, for eksempel i form av kvittering på innlevering. Tilbakebetalingen til kunden skjer med den betalingsmåten kunden har valgt, med mindre annet er avtalt eller det finnes innsigelser mot den aktuelle tilbakebetalingsmåten.

 • 8. GARANTI OG KLAGESAKER


  8.1 Noen av Posterys produkter kan være omfattet av garantier. Informasjon om eventuell garantiperiode og særskilte vilkår for garantier for det enkelte produkt finner du på nettstedet eller i disse generelle vilkårene. Produktgarantier dekker bare produksjonsfeil og følgelig ingen feil som oppstår under eller som følge av eventuelle endringer i produktets funksjon eller utseende, for eksempel ombygging, oppgradering eller annen konfigurasjon av produktet. Kundens ordrebekreftelse utgjør garantibeviset.

  8.2 Klageretten gjelder produkter som er defekte i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. En kunde som vil benytte seg av retten til å klage på et bestilt produkt, skal kontakte Postery så snart som mulig etter at defekten ble oppdaget, og bruke kontaktinformasjonen som er angitt på nettstedet.

  8.3 Postery dekker returfrakten for alle godkjente klager.

  8.4 Så snart produktet som klagen gjelder, er returnert og klagen er godtatt, gir Postery kunden pengene tilbake i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Postery forsøker å gjøre dette innen 30 dager etter at klagen er mottatt, men forsinkelser kan oppstå som følge av produktets art. Postery forbeholder seg retten til å avvise en klage dersom produktet, i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning, viser seg ikke å være defekt. I klagesaker følger Postery retningslinjene til Forbrukerrådet eller tilsvarende myndigheter i andre europeiske land. I klagesaker følger Postery retningslinjene til Forbrukerrådet eller tilsvarende myndigheter i andre europeiske land.

 • 9. LENKER


  Postery kan oppgi lenker til andre nettsteder som ligger utenfor Posterys kontroll, og nettsteder utenfor Posterys kontroll kan oppgi lenker til vårt nettsted. Selv om Postery prøver å sikre at Postery bare oppgir lenker til nettsteder som benytter seg av lignende retningslinjer for personvern og sikkerhet som Posterys egne retningslinjer for personvern, er Postery ikke ansvarlig for beskyttelse av eller konfidensialiteten til personopplysninger som kunden oppgir på andre nettsteder. Kunden bør være forsiktig og lese personvernbestemmelsene som gjelder hvert enkelt nettsted.

 • 10. FORCE MAJEURE


  Postery er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser som skyldes omstendigheter utenfor Posterys kontroll, for eksempel generelle arbeidskonflikter, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terrorangrep, endrede statlige pålegg, tekniske problemer, svikt i strømforsyning, tele-/datakommunikasjon eller annen kommunikasjon og andre feil eller forsinkelser i tjenestene til underleverandører som skyldes de ovennevnte omstendighetene. Slike omstendigheter skal medføre fritak fra skadeansvar og andre tiltak. Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Postery informere kunden både ved begynnelsen og slutten av den aktuelle situasjonens varighet. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både kunden og Postery rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.

 • 11. ENDRING AV DE GENERELLE VILKÅRENE


  Postery forbeholder seg retten til når som helst å endre disse generelle vilkårene. Eventuelle endringer av disse generelle vilkårene blir kunngjort på nettstedet. Endringer blir gyldige idet kunden har akseptert de generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp eller ved besøk på nettstedet), alternativt 30 dager etter at Postery har informert kunden om endringene. Postery anbefaler imidlertid at kunden holder seg jevnlig oppdatert på nettstedet for å bli gjort oppmerksom på eventuelle endringer av de generelle vilkårene.

 • 12. UGYLDIGE BESTEMMELSER


  Hvis en kompetent domstol, myndighet eller meklingsinstans anser en bestemmelse eller en del av en bestemmelse i denne avtalen som ugyldig eller umulig å håndheve, skal resten av den aktuelle bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt anses som gyldige og mulige å håndheve i den grad det er tillatt innenfor gjeldende lovverk. Eventuelle bestemmelser som anses som ugyldige eller umulige å håndheve, skal erstattes av relevant rettslig veiledning og rådgivning.

 • 13. GJELDENDE LOV OG LØSNING AV TVISTER


  13.1 Eventuelle tvister skal primært løses ved avtale etter dialog med Posterys kundeservice.

  13.2 Hvis en tvist ikke lar seg løse gjennom dialog med Posterys kundeservice, kan du som kunde sende klager direkte via EU-kommisjonens internettplattform for tvisteløsning, som du finner lenke til her. Hvis du sender inn en klagesak via den plattformen, blir klagen automatisk videresendt til det riktige nasjonale organet for løsning av tvister. Det organet kontakter deretter oss med henblikk på å løse tvisten utenfor domstolene. I enhver tvistesak retter Postery seg etter avgjørelsen til det aktuelle tvisteløsningsorganet.

  13.3 Tvister som gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse generelle vilkårene, skal løses som fastsatt under artikkel 13.2 ovenfor, eller i siste instans av domstolene.

 • 14. Company information


  Support: help@postery.com

  Postery AB
  Drottninggatan 5
  41114 Gothenburg
  Sweden

  Company number: 559128-6405
  VAT number: SE559128640501
  Registered in Sweden