Huidige campagnes | Bekijk alles

10% KORTING OP JE BESTELLING | Meld je aan

We hebben de retourtermijn verlengd tot 90 dagen

Gratis aankopen van meer dan € 50

Gebruiksvoorwaarden

 • 1. ACHTERGROND


  1.1 Deze algemene voorwaarden (de ""Algemene Voorwaarden"") zijn van toepassing wanneer je als consument (de ""Klant"") een bestelling plaatst via www.postery.com en gerelateerde pagina's (de ""Website""). De overeenkomst wordt gesloten tussen jou en Postery AB, organisatienr. SE559128640501 (""Postery""). Gedetailleerde contactgegevens en andere informatie over Postery staan op de website. De algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op klanten die consumenten zijn.

  1.2 De klant moet minimaal 18 jaar oud zijn om te bestellen via de website. Postery accepteert, in overeenstemming met de Zweedse wetgeving, geen kredietaankopen voor personen jonger dan 18 jaar. Postery behoudt zich het recht voor om de bestelling van een Klant te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld als de Klant onjuiste persoonsgegevens heeft verstrekt en/of een verleden heeft voor het niet betalen van schulden).

  1.3 Postery is niet aansprakelijk voor het geval producten uitverkocht zijn, noch voor afbeeldings- of typografische fouten op de website, zoals bijvoorbeeld fouten in de productbeschrijving of technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals gewijzigde prijzen van leveranciers, valutawijzigingen) of onjuiste informatie over de vraag of een product op voorraad is. Postery heeft het recht om dergelijke fouten te corrigeren en, te allen tijde, om de informatie te wijzigen of bij te werken. Als er een onjuiste prijs is opgegeven voor een door de klant besteld product, zal Postery de Klant hiervan op de hoogte stellen en wachten op de goedkeuring van de Klant voor de gewijzigde prijs voordat Postery het bestelproces voortzet. Alle afbeeldingen op de website worden uitsluitend als illustraties beschouwd. Dergelijke illustraties zijn geen garantie voor de hoeveelheid producten die de Klant ontvangt, het exacte uiterlijk, de functie of de oorsprong van het product. Postery is niet verantwoordelijk voor enige informatie van derden op de website.

  1.4 De website en al haar inhoud is eigendom van Postery of haar licentiegevers. De informatie wordt beschermd door intellectuele eigendom en marketingwetgeving. Dit betekent dat handelsmerken, bedrijfsnamen, productnamen, afbeeldingen en tekeningen, ontwerp, lay-out en informatie over producten, diensten en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Postery.

 • 2. CONTRACT EN ORDERS


  2.1 Om een bestelling te plaatsen via de website, moet de Klant de Algemene Voorwaarden accepteren. Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verbindt de Klant zich ertoe om in zijn geheel te voldoen aan de Algemene Voorwaarden en erkent hij/zij dat hij/zij de informatie over persoonsgegevens en cookies heeft gelezen en toestemming heeft gegeven voor het gebruik volgens het privacybeleid van Postery here.

  2.2 Er is een koopovereenkomst gesloten zodra Postery de bestelling van de klant heeft bevestigd en de klant een orderbevestiging van Postery per e-mail heeft ontvangen. Postery raadt de klant aan om de orderbevestiging op te slaan voor eventuele toekomstige contacten met de klantenservice van Postery met betrekking tot de bestelling. De Klant heeft het recht om zijn bestelling te annuleren totdat deze is bevestigd door Postery. Als de bestelling wordt geannuleerd, zal Postery alle betalingen terugbetalen die de Klant of zijn/haar betaal- of creditcardmaatschappij heeft gedaan met betrekking tot de bestelling.

 • 3. KLANTGEGEVENS ENZ.


  3.1 Wanneer je postery.com bezoekt en een aankoop doet, verwerkt Postery je persoonsgegevens om je de best mogelijke site-beleving te bieden en om de koopovereenkomst te voltooien. Je bevestigt dat de ingevoerde informatie juist en volledig is en dat onjuiste of onvolledige informatie jouw verantwoordelijkheid is. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Postery staat in het privacybeleid van Postery.

  3.2 De klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat niemand, behalve de klant, de inloggegevens van de klant gebruikt. De Klant mag zijn/haar gebruikersnaam of wachtwoord niet aan iemand anders bekendmaken en moet ervoor zorgen dat alle documentatie met informatie over gebruikersnaam en wachtwoord zodanig wordt bewaard dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot de informatie. De Klant stelt Postery onverwijld op de hoogte als het vermoeden bestaat dat een onbevoegde persoon toegang heeft verkregen tot het wachtwoord van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor alle aankopen die met de inloggegevens van de Klant zijn gedaan als de Klant een dergelijke melding niet heeft verstrekt.

  3.3 Als Postery vermoedt dat de Klant misbruik maakt van zijn gebruikersaccount of zijn inloggegevens of anderszins de algemene voorwaarden schendt, heeft Postery het recht om de toegang van de Klant tot zijn/haar gebruikersaccount te blokkeren. Postery heeft bovendien het recht om nieuwe inloggegevens toe te wijzen aan de Klant.

 • 4. PRIJZEN, VERGOEDINGEN EN BETALING


  4.1 De prijzen vermeld op de website zijn van toepassing op bestellingen geplaatst op de website. Alle prijzen worden weergegeven in Euro (EUR) en zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief betalings- en verzendkosten, die afzonderlijk worden opgegeven.

  4.2 De Klant kan zijn aankoop betalen op de wijze die op de website is aangegeven. Lees hier meer over onze verschillende betalingsmogelijkheden en kortingen. Postery heeft het recht om de Klant al bij de bestelling te belasten tenzij factuur of een soortgelijke betaalmethode is geselecteerd door de Klant en goedgekeurd door Postery. Bij factuur of gedeeltelijke betaling kunnen Postery of haar partners een kredietrapport van derden opvragen. In dat geval word je hiervan op de hoogte gesteld. Postery behoudt zich het recht voor om niet alle betaalmethoden te allen tijde aan te bieden, of om de betaalmethode te wijzigen indien de methode die de Klant heeft geselecteerd om welke redenen dan ook niet functioneert op het moment van de orderverwerking. Houd er rekening mee dat er beperkingen van de beschikbare betaalmethoden zijn vastgelegd op de website.

 • 5. SPECIALE AANBIEDINGEN


  Postery kan van tijd tot tijd speciale aanbiedingen op de Website doen die gunstiger voorwaarden kunnen hebben dan die welke in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet, bijvoorbeeld met betrekking tot betaling of een uitgebreid herroepingsrecht. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de duur van de speciale aanbieding en voor de specifieke producten die Postery heeft aangegeven. Postery behoudt zich het recht voor om dergelijke speciale aanbiedingen te allen tijde in te trekken. Bij beëindiging of intrekking van een speciale aanbieding zijn deze algemene voorwaarden zonder wijzigingen van toepassing. Aanbiedingen voor specifieke producten op de Website zijn slechts voor een beperkte periode geldig en totdat producten uitverkocht zijn.

 • 6. LEVERING EN VERZENDING


  6.1 Producten die op voorraad zijn, worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal werkdagen dat op de website staat vermeld. Tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld in verband met reservering van producten die niet op voorraad zijn), zal de levering uiterlijk op 30 werkdagen plaatsvinden nadat Postery de bestelling schriftelijk heeft bevestigd via de orderbevestiging. Meer informatie over de levering van producten door Postery en de leveringsvoorwaarden vind je Here.

  6.2 De verwachte levertijd is vastgelegd in de orderbevestiging, bij de kassa en/of op de actuele productpagina op de website. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en als een levering langer dan 30 werkdagen wordt uitgesteld en het niet aan jou als Klant te wijten is, heb je het recht om de aankoop te annuleren.

  6.3 Indien een pakket bij een specifiek afleverpunt moet worden opgehaald, moet de Klant dit binnen de in de kennisgeving vermelde termijn doen. De pakketten moeten normaliter persoonlijk opgehaald worden met een geldig identificatie- en bestelnummer. De Klant ontvangt een melding van levering waarin staat wanneer en waar het pakket opgehaald of ontvangen moet worden. De melding kan worden gedaan via e-mail, gewone post en als de klant een mobiel nummer heeft verstrekt, ook per telefoon of sms. Postery heeft het recht om de Klant een vergoeding van 35 € in rekening te brengen indien het pakket niet wordt opgehaald.

 • 7. HERROEPINGSRECHT


  7.1 Bij de aankoop van producten op de website heeft de Klant een herroepingstijd van 90 dagen volgens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Dit betekent dat de Klant het recht heeft om elke aankoop te annuleren door Postery hiervan op de hoogte te stellen binnen 90 dagen na het moment dat de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger het bestelde product heeft ontvangen (herroepingsperiode).

  7.2 Bij het bestellen van een product waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is, ontvangt de Klant duidelijke informatie. Als een product is verzegeld, mag de Klant het zegel niet verbreken indien de Klant gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt dienovereenkomstig wanneer de Klant het zegel verbreekt. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende soorten producten:
  (a)
  goederen die zijn verzegeld en niet geretourneerd kunnen worden vanwege de verbroken bescherming. Bijvoorbeeld lijsten, met beschermplastic op het glas dat niet vervangen kan worden.

  7.3 Indien de Klant een aankoop wenst annuleren, stuurt de Klant vóór het verstrijken van de herroepingsperiode een duidelijk bericht naar Postery op de manier zoals hier aangegeven. De Klant verstrekt zijn naam, adres en andere relevante informatie, zoals bijvoorbeeld orderreferentie, factuurnummer en de naam van het product in het bericht. Als de Klant liever geen gebruik maakt van het bovenstaand genoemde bericht, kan de Klant het modelformulier gebruiken voor ontbinding/herroeping van de Autoriteit Consument & Markt.

  7.4Als de Klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, betaalt de Klant de verzendkosten van € 6 en is hij/zij verantwoordelijk voor de staat van het product zoals de Klant dat heeft ontvangen en tijdens de retourverzending. Het product moet binnen 14 dagen na de datum waarop Postery van de herroeping in kennis is gesteld, geretourneerd zijn. Het product moet goed verpakt worden verzonden, in goede staat en in de originele doos en/of verpakking. Eventuele retouren moeten naar Postery worden verstuurd volgens de methoden en aanwijzingen die op de website zijn aangegeven en die je hier kunt vinden. Afhankelijk van de bestemmingslocatie kunnen klanten extra kosten in rekening gebracht krijgen om hun pakket te ontvangen. Dergelijke kosten kunnen bijvoorbeeld zijn douanekosten en invoerrechten, btw/lokale belastingen, enz. De bovengenoemde kosten komen voor verantwoordelijkheid van de klant/koper, zelfs in geval van gedwongen terugkeer, d.w.z. voordat het pakket bij de klant wordt afgeleverd. Als je hierover meer informatie nodig hebt, neem dan onmiddellijk contact op met ons klantenserviceteam.

  7.5 Wanneer de Klant zijn aankoop annuleert, zal Postery het bedrag terugbetalen dat de klant voor het product heeft betaald, exclusief verzendkosten. Eventuele extra verzendkosten als gevolg van het feit dat de klant gekozen heeft voor een andere levering dan de standaard leveringsmethode zoals aangeboden door Postery zijn uitgesloten van terugbetaling. Bij teruggave van een deel van een bestelling worden de verzendkosten niet terugbetaald. Postery behoudt zich het recht voor om een bedrag in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag, dat overeenkomt met de waardevermindering van het product in vergelijking met de oorspronkelijke waarde van het product, indien en voor zover deze waardevermindering het gevolg is van het feit dat de klant het product in grotere mate heeft behandeld dan nodig is om de functie of kenmerken ervan vast te stellen.

  7.6 Postery zal het bedrag zonder onnodige vertraging terugbetalen, echter uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop Postery melding van annulering van de Klant heeft ontvangen. Postery kan de terugbetaling echter uitstellen totdat Postery het product heeft ontvangen of de Klant het bewijs heeft geleverd dat het product is geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een leveringsdocument. Terugbetaling aan de Klant zal geschieden via de door de Klant gekozen betalingsmethode, tenzij anders overeengekomen of als er bezwaar is tegen een dergelijke terugbetaling.

 • 8. GARANTIE EN KLACHTEN


  8.1 Sommige producten van Postery kunnen aan onder garantie vallen. Informatie over eventuele garantieperiode en speciale voorwaarden voor garanties voor elk specifiek product staat op de website of in deze algemene voorwaarden. Garanties op producten hebben alleen betrekking op originele fabricagefouten en dus geen fouten die zich voordoen op of na individuele wijzigingen in de functie en het uiterlijk van het product, bijvoorbeeld herbouwen, upgraden of andere configuratie van het product. De orderbevestiging van de klant dient als garantiebewijs.

  8.2 Het recht om een klacht in te dienen is van toepassing op producten die defect zijn volgens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Elke klant die zijn recht om een klacht in te dienen voor een besteld product, wenst te doen gelden, moet zo spoedig mogelijk na het vaststellen van het defect contact opnemen met Postery via de contactgegevens op de website.

  8.3 Postery draagt de kosten voor de retourzendingen van goedgekeurde klachten.

  8.4 Zodra een product, waarvoor een klacht is ingediend, geretourneerd is en de klacht goedgekeurd is, zal Postery de Klant terugbetalen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Postery streeft ernaar dit te doen binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht door Postery, maar het kan langer duren, afhankelijk van de aard van het product. Postery behoudt zich het recht voor om een klacht af te wijzen als het product, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming, niet defect blijkt te zijn. Bij klachten volgt Postery de richtlijnen van de National Board for Consumer Complaints of die van de respectievelijke autoriteiten in andere Europese landen. Voor Nederland is dat Autoriteit Consument & Markt. Bij klachten volgt Postery de richtlijnen van de National Board for Consumer Complaints of die van de respectievelijke autoriteiten in andere Europese landen. Voor Nederland is dat Autoriteit Consument & Markt.

 • 9. LINKS


  Postery kan links bevatten naar andere websites die buiten de controle van Postery vallen en websites buiten de controle van Postery kunnen linken naar de Website. Zelfs als Postery probeert ervoor te zorgen dat Postery alleen linkt naar websites die vergelijkbare persoonsgegevens- en beveiligingsbepalingen heeft als het privacybeleid van Postery, is Postery niet verantwoordelijk voor enige bescherming of vertrouwelijkheid van informatie of persoonsgegevens die de Klant op andere websites verstrekt. De Klant moet voorzichtig zijn en de bepalingen van persoonsgegevens lezen die van toepassing zijn op de actuele website.

 • 10. FORCE MAJEURE


  Postery is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van omstandigheden buiten de controle van Postery, zoals een algemeen arbeidsconflict, oorlogshandelingen, brand, bliksem, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsregels, technische problemen, gebreken in elektriciteits- /tele/computercommunicatie of andere communicatie en gebreken of vertragingen in diensten van onderleveranciers als gevolg van hierboven uiteengezette omstandigheden. Dergelijke omstandigheden leiden tot ontheffing van schade en andere maatregelen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, stelt Postery de Klant daarvan in kennis, zowel aan het begin als aan het einde van de periode voor de actuele situatie. Als de situatie langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben zowel de Klant als Postery het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

 • 11. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


  Postery behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden op de Website geplaatst. Wijzigingen worden geldig zodra de Klant de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd (in verband met een nieuwe aankoop of tijdens het surfen op de website), of 30 dagen nadat Postery de Klant op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen. Postery raadt de Klant echter aan regelmatig op de website te kijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.

 • 12. SCHEIDBAARHEID


  Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechter, autoriteit of arbitragetribunaal, blijft de rest van die bepaling en alle andere bepalingen geldig en uitvoerbaar voor zover toegestaan binnen het toepasselijke recht. Alle bepalingen die ongeldig of niet afdwingbaar zijn, worden vervangen door relevante juridische richtlijnen en adviezen.

 • 13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING


  13.1 Eventuele geschillen worden in de eerste plaats in overleg opgelost na gesprekken met de klantenservice van Postery.

  13.2 Als een geschil niet kan worden opgelost door middel van een discussie met de klantenservice van Postery, kun je als klant direct online een klacht indienen via het platform voor geschilbemiddeling van de EU-commissie, die je vindt met de volgende link hier. Als je via dat platform een klacht indient, wordt je inzending automatisch doorgestuurd naar de juiste nationale instantie die verantwoordelijk is voor het oplossen van geschillen. Dat orgaan zal dan contact met ons opnemen en proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van de rechtbank. In elk geschil volgt Postery de beslissing van het desbetreffende orgaan voor geschillenbeslechting.

  13.3 Geschillen over de uitleg of toepassing van deze algemene voorwaarden worden beslecht overeenkomstig punt 13.2, hierboven, of uiteindelijk door de rechter.

 • 14. Company information


  Support: help@postery.com

  Postery AB
  Drottninggatan 5
  41114 Gothenburg
  Sweden

  Company number: 559128-6405
  VAT number: SE559128640501
  Registered in Sweden