Aktuelle kampagner | Vis alle

10 % RABAT PÅ DIN ORDRE | Tilmeld dig

Vi har udvidet vores returneringsperiode til 90 dage

Shop online for gratis levering over 350 kr

Købsbetingelser

 • 1. BAGGRUND


  1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (de ""generelle betingelser"") gælder, når du som forbruger (""kunden"") afgiver en ordre via www.postery.com og relaterede sider (""hjemmesiden""). Aftalen indgås mellem dig og Postery AB, selskabsregistreringsnummer SE559128640501 (""Postery""). Detaljerede kontaktoplysninger og andre oplysninger om Postery er angivet på hjemmesiden. De generelle betingelser gælder kun for kunder, der er forbrugere.

  1.2 Kunden skal være mindst 18 år gammel for at bestille via hjemmesiden. Postery accepterer i overensstemmelse med svensk lovgivning ingen kreditkøb til personer under 18 år. Postery forbeholder sig ret til at afvise eller ændre en kundes ordre (f.eks. hvis kunden har givet forkerte personoplysninger og/eller er registreret for manglende betaling af gæld).

  1.3 Postery er ikke ansvarlig i tilfælde af, at produkter er udsolgt, eller for billed- eller tekstfejl på hjemmesiden, f.eks. fejl i produktbeskrivelsen eller den tekniske specifikation, unøjagtige priser og prisjusteringer (som f.eks. ændrede priser fra leverandører, valutaændringer) eller ukorrekte oplysninger om, hvorvidt et produkt er på lager. Postery har ret til at rette sådanne fejl og til enhver tid at ændre eller opdatere oplysningerne. Hvis der er angivet en unøjagtig pris for et produkt bestilt af kunden, vil Postery naturligvis underrette kunden herom og afvente kundens godkendelse af den ændrede pris, før Postery fortsætter med ordreprocessen. Alle billeder på hjemmesiden skal udelukkende betragtes som illustrationer. Sådanne illustrationer garanterer ikke, at de gengiver antallet af produkter, som kunden vil modtage, eller produktets nøjagtige udseende, funktion eller oprindelse. Postery er ikke ansvarlig for oplysninger fra tredjeparter, der fremgår på hjemmesiden.

  1.4 Hjemmesiden og alt dens indhold ejes af Postery eller selskabets licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af lovgivningen om intellektuel ejendomsret og markedsføring. Det betyder, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout og oplysninger om produkter, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Postery.  

 • 2. KONTRAKT OG ORDRER


  2.1 For at kunne afgive en ordre via hjemmesiden skal kunden acceptere de generelle betingelser. Ved at acceptere de generelle betingelser forpligter kunden sig til at overholde de generelle betingelser i sin helhed og anerkender, at han/hun har læst informationen om personoplysninger og cookies og samtykker til brugen i henhold til Posterys fortrolighedspolitik here.

  2.2 En købsaftale indgås, når Postery har bekræftet kundens ordre, og kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra Postery via e-mail. Postery opfordrer kunden til at gemme ordrebekræftelsen til eventuelle fremtidige kontakter med Posterys kundeservice vedrørende ordren. Kunden er berettiget til at annullere sin ordre, indtil den er blevet bekræftet af Postery. Hvis ordren annulleres, refunderer Postery alle betalinger, som kunden eller dennes betalings- eller kreditkortselskab har foretaget i forbindelse med ordren.

 • 3. KUNDEDATA M.V.


  3.1 Når du besøger postery.com og foretager et køb, behandler Postery dine personoplysninger for at levere den bedst mulige hjemmeside til dig og for at gennemføre købsaftalen. Du bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte og fuldstændige, og at eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger er dit ansvar. Oplysninger om Posterys behandling af personoplysninger kan findes i Posterys fortrolighedspolitik.

  3.2 Kunden forpligter sig til at sikre, at ingen, undtagen kunden, bruger kundens loginoplysninger. Kunden må ikke videregive sit brugernavn eller sin adgangskode til nogen person og skal sikre, at al dokumentation med oplysninger om brugernavn og adgangskode opbevares på en sådan måde, at uautoriserede personer ikke kan få adgang til oplysningerne. Kunden skal straks underrette Postery, hvis der er mistanke om, at en uautoriseret person har fået adgang til kundens adgangskode. Kunden er ansvarlig for alle køb foretaget med kundernes login-oplysninger, hvis kunden ikke har givet en sådan meddelelse.

  3.3 Hvis Postery har mistanke om, at kunden misbruger sin brugerkonto eller sine loginoplysninger eller på anden måde overtræder de generelle betingelser, er Postery berettiget til at blokere kundens adgang til kundens brugerkonto. Postery er desuden berettiget til at tildele kunden nye loginoplysninger.

 • 4. PRISER, GEBYRER OG BETALING


  4.1 De priser, der er angivet på hjemmesiden, gælder for ordrer, der er afgivet på hjemmesiden. Alle priser vises i danske kroner (DKK) og inkluderer moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og forsendelsesgebyrer, som angives separat.

  4.2 Kunden kan betale for sit køb på den måde, der er angivet på hjemmesiden. Læs mere om vores forskellige betalingsmuligheder og rabatter her. Postery er berettiget til at opkræve betaling fra kunden allerede i forbindelse med ordren, medmindre fakturering eller en lignende betalingsmetode er blevet valgt af kunden og godkendt af Postery. Ved fakturering eller delbetaling kan Postery eller selskabets partnere indhente en kreditrapport fra tredjepart. I så fald vil du blive informeret herom. Postery forbeholder sig ret til ikke at tilbyde alle betalingsmetoder på alle tidspunkter, alternativt ændre betalingsmetode, hvis den betalingsmetode, kunden har valgt, ikke virker, uanset af hvilken grund, på tidspunktet for effektuering af ordren. Bemærk, at begrænsninger af tilgængelige betalingsmetoder er angivet på hjemmesiden.

 • 5. SÆRTILBUD


  Postery kan fra tid til anden give særtilbud på hjemmesiden, som kan have gunstigere betingelser end dem, der er fastsat i disse generelle betingelser, f.eks med hensyn til betaling eller udvidet fortrydelsesret. Sådanne betingelser gælder i særtilbuddets gyldighedsperiode og for de specifikke produkter, der er angivet af Postery i forbindelse hermed. Postery forbeholder sig til enhver tid ret til at trække sådanne særtilbud tilbage. Ved ophør eller tilbagetrækning af et særtilbud gælder disse generelle betingelser uden ændringer. Alle tilbud på specifikke produkter på hjemmesiden er kun gyldige i en begrænset periode, og indtil produkterne er udsolgt.

 • 6. LEVERING OG FORSENDELSE


  6.1 Produkter på lager leveres normalt inden for det antal arbejdsdage, der er angivet på hjemmesiden. Medmindre andet er aftalt (f.eks. i forbindelse med reservation af produkter, der ikke er på lager), vil levering ske senest 30 arbejdsdage efter, at Postery har bekræftet ordren skriftligt via ordrebekræftelsen. Yderligere oplysninger om Posterys levering af produkter og betingelserne for levering er angivet her.

  6.2 Det forventede leveringstidspunkt er angivet i ordrebekræftelsen, ved kassen og/eller på den aktuelle produktside på hjemmesiden. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og hvis en levering er forsinket i mere end 30 arbejdsdage, og det ikke skyldes dig som kunde, har du ret til at annullere købet.

  6.3 Hvis en pakke skal afhentes på et bestemt udleveringssted, skal kunden gøre det inden for det tidsrum, der er angivet i meddelelsen. Pakker skal normalt afhentes personligt med gyldigt identifikations- og ordrenummer. Kunden vil modtage en meddelelse om levering med angivelse af, hvornår og hvor pakken skal afhentes eller modtages. Meddelelsen kan ske via e-mail, almindelig post, og, hvis kunden har givet et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Postery er berettiget til at afkræve kunden et gebyr på 200 kr., hvis pakken ikke hentes.

 • 7. FORTRYDELSESRET


  7.1 Ved køb af produkter på hjemmesiden har kunden en fortrydelsesfrist på 90 dage i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Det betyder, at kunden har ret til at annullere ethvert køb ved at underrette Postery herom inden for 90 dage fra det tidspunkt, hvor kunden eller dennes repræsentant modtog det bestilte produkt (fortrydelsesperiode).

  7.2 Ved bestilling af et produkt, som fortrydelsesretten ikke gælder for, vil kunden modtage klare oplysninger herom. Hvis et produkt er blevet forseglet, må kunden ikke bryde forseglingen, hvis kunden ønsker at gøre sin fortrydelsesret gældende. Fortrydelsesretten ophører tilsvarende, når kunden bryder forseglingen. Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende type produkter:
  (a)
  Varer, der er forseglet og ikke kan returneres på grund af brudt beskyttelse. F.eks. rammer, der har beskyttende yderplast på glasset, som ikke kan udskiftes.

  7.3 Hvis kunden ønsker at fortryde et køb, skal kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen sende en klar besked herom til Postery på den måde, der er angivet her. Kunden skal oplyse navn, adresse og andre relevante oplysninger, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navnet på produktet i meddelelsen. Hvis kunden foretrækker ikke at bruge ovenstående alternative meddelelsesform, kan kunden bruge den standardformular til fortrydelse af køb, der er udarbejdet af det nationale forbrugerklagenævn.

  7.4 Hvis kunden bruger sin fortrydelsesret, skal kunden betale omkostningerne til returforsendelse 60 kr. og er ansvarlig for produktets stand, efter at kunden har modtaget produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres senest 14 dage fra den dato, hvor Postery blev underrettet om fortrydelsen af købet. Produktet skal returneres godt emballeret, i god stand og i sin originale kasse og/eller emballage. Eventuelle returvarer skal sendes til Postery i overensstemmelse med de metoder og anvisninger, der er angivet på hjemmesiden, som du kan finde her. Afhængigt af destinationen kan kunderne blive pålagt yderligere gebyrer for at kunne modtage deres pakke. Sådanne gebyrer omfatter toldafgifter, moms/lokale skatter, osv. Betaling af de førnævnte gebyrer er alene kundens/køberens ansvar, selv i tilfælde af tvungen returnering, dvs. før pakken leveres til kunden. Hvis du har brug for flere oplysninger om dette, bedes du straks kontakte vores kundesupportteam.

  7.5 Når kunden fortryder sit køb, refunderer Postery det beløb, som kunden har betalt for produktet, eksklusive forsendelsesomkostninger. Eventuelle yderligere forsendelsesomkostninger, der skyldes, at kunden vælger en anden levering end den standardlevering, der tilbydes af Postery, er undtaget fra refundering. Ved returnering af en del af en ordre vil forsendelsesomkostningerne ikke blive refunderet. Postery er berettiget til at trække et beløb fra det beløb, der skal refunderes, som svarer til værdiforringelsen af produktet i forhold til produktets oprindelige værdi, hvis og i det omfang en sådan værdiforringelse skyldes, at kunden i højere grad end nødvendigt har håndteret produktet for at bestemme dets funktion eller egenskaber.

  7.6 Postery vil refundere beløbet uden unødig forsinkelse, dog senest inden for 14 dage fra den dato, hvor Postery modtog kundens meddelelse om fortrydelse af købet. Postery kan dog udsætte refunderingen, indtil Postery har modtaget produktet, eller kunden har fremlagt dokumentation for, at produktet er blevet returneret, f.eks. i form af en leveringsattest Refundering vil ske til kunden via den betalingsmetode, som kunden har valgt, medmindre andet er aftalt, eller medmindre der er eventuelle indvendinger mod en sådan refundering.

 • 8. GARANTI OG REKLAMATION


  8.1 Visse af Posterys produkter kan være underlagt garantier. Oplysninger om eventuelle garantiperioder og særlige betingelser for garantier for hvert enkelt produkt angives på hjemmesiden eller i disse generelle betingelser. Garantier for produkter dækker kun originale fabrikationsfejl og derfor ikke fejl, der opstår i forbindelse med eller efter individuelle ændringer af produktets funktion og udseende, f.eks. ombygning, opgradering eller anden konfiguration af produktet. Kundens ordrebekræftelse udgør garanticertifikatet.

  8.2 Retten til at reklamere gælder produkter, der er mangelfulde i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Enhver kunde, der ønsker at gøre sin ret til at reklamere over et bestilt produkt gældende, skal kontakte Postery så hurtigt som muligt efter, at manglen blev opdaget, ved at bruge de kontaktoplysninger, der er angivet på hjemmesiden.

  8.3 Postery vil bære omkostningerne for returfragt for alle godkendte reklamationer.

  8.4 Når et produkt, der er genstand for reklamation, returneres, og reklamationen godkendes, vil Postery foretage refundering til kunden i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Postery bestræber sig på at gøre det inden for 30 dage fra Posterys modtagelse af reklamationen, men refunderingen kan blive forsinket afhængigt af produktets art. Postery forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis produktet i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning viser sig ikke at være mangelfuldt. Ved reklamationer overholder Postery retningslinjerne fra det nationale forbrugerklagenævn eller de tilsvarende myndigheder i andre europæiske lande. Ved reklamationer overholder Postery retningslinjerne fra det nationale forbrugerklagenævn eller de tilsvarende myndigheder i andre europæiske lande.

 • 9. LINKS


  Postery kan indeholde links til andre hjemmesider, der er uden for Posterys kontrol, og hjemmesider uden for Posterys kontrol kan indeholde links til Posterys hjemmeside. Selv om Postery forsøger at sikre, at Postery kun indeholder links til hjemmesider, der anvender personoplysnings- og sikkerhedsbestemmelser i overensstemmelse med Posterys fortrolighedspolitik, er Postery ikke ansvarlig for nogen form for beskyttelse eller fortrolighed i forbindelse med oplysninger eller personoplysninger, som kunden afgiver på andre hjemmesider. Kunden skal være forsigtig og læse de bestemmelser vedrørende personoplysninger, der gælder for den pågældende hjemmeside.

 • 10. FORCE MAJEURE


  Postery er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af omstændigheder uden for Posterys kontrol, f.eks. generel arbejdskonflikt, krigshandlinger, brand, lynnedslag, terrorangreb, ændrede statslige bekendtgørelser, tekniske problemer, fejl i strøm- /tele-/computerkommunikation eller anden kommunikation og fejl eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandørers side på grund af omstændigheder, der er angivet ovenfor. Sådanne omstændigheder medfører fritagelse for skadeserstatning og andre foranstaltninger. Hvis en sådan situation opstår, skal Postery informere kunden herom både i begyndelsen og slutningen af perioden for den aktuelle situation. Hvis situationen har varet i mere end to måneder, er både kunden og Postery berettiget til at opsige købet med øjeblikkelig virkning.

 • 11. ÆNDRINGER I DE GENERELLE BETINGELSER


  Postery forbeholder sig ret til at ændre disse generelle betingelser til enhver tid. Eventuelle ændringer i disse generelle betingelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Ændringer vil blive gyldige, når kunden har accepteret de generelle betingelser (i forbindelse med et nyt køb eller i forbindelse med, at kunden browser på hjemmesiden), alternativt 30 dage efter, at Postery har informeret kunden om ændringerne. Postery anbefaler dog, at kunden regelmæssigt holder sig opdateret på hjemmesiden for at blive opmærksom på eventuelle ændringer i de generelle betingelser.

 • 12. UDSKILLELSE


  Hvis en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftsret fastslår, at en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil resten af den pågældende bestemmelse og alle andre bestemmelser forblive gyldige og mulige at håndhæve i det videst muligt omfang, der tillades i henhold til gældende lovgivning. Alle bestemmelser, som er erklæret ugyldige, eller som ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af relevant juridisk vejledning og rådgivning.

 • 13. GÆLDENDE LOVGIVNING OG TVISTBILÆGGELSER


  13.1 Eventuelle tvister skal primært afgøres efter aftale efter drøftelser med Posterys kundeservice.

  13.2 Hvis en tvist ikke kan løses gennem en drøftelse med Posterys kundeservice, kan du som kunde indsende klager direkte online via EU-kommissionens platform for tvistbilæggelse, som kan findes på følgende link her. Hvis du indgiver en klage via denne platform, vil din indsendelse automatisk blive videresendt til det korrekte nationale organ, der er ansvarligt for at bilægge tvister. Dette organ vil derefter kontakte os og forsøge at løse tvisten uden involvering af en domstol. I enhver tvist følger Postery afgørelsen fra det respektive tvistbilæggelsesorgan.

  13.3 Tvister vedrørende fortolkning eller anvendelse af disse generelle vilkår afgøres som fastlagt i punkt 13.2 ovenfor eller i sidste ende af domstolene.

 • 14. Company information


  Support: help@postery.com

  Postery AB
  Drottninggatan 5
  41114 Gothenburg
  Sweden

  Company number: 559128-6405
  VAT number: SE559128640501
  Registered in Sweden